ÉTEU

ÁREA ACCIONISTAS REAL CLUB DEPORTIVO

O Real Club Deportivo é un Club de todos. De cada un dos seus máis de 25.000 accionistas. Nesta páxina cada un deles pode consultar os seus datos como accionista e actualizar aqueles que variasen desde a súa inscrición como propietario do Dépor.

El Real Club Deportivo es un Club de todos. De cada uno de sus más de 25.000 accionistas. En esta página cada uno de ellos puede consultar sus datos como accionista y actualizar aquellos que hayan variado desde su inscripción como propietario del Dépor.

Acceso área privada accionistasSe non recorda o seu PIN, pode solicitalo en accionistas@rcdeportivo.es Si no recuerda su PIN, puede solicitarlo en accionistas@rcdeportivo.es

Se algo fai especial ao Deportivo é que segue sendo unha sociedade que pertence aos seus afeccionados. É un Club de todos. Ten 25.000 donos orgullosos de selo.

Si algo hace especial al Deportivo es que sigue siendo una sociedad que pertenece a sus aficionados. Es un Club de todos. Tiene 25.000 dueños orgullosos de serlo.

Para calquera dúbida ou problema poñerse en contacto co Real Club Deportivo en accionistas@rcdeportivo.es ou chamar ao 981 259 500 (de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 h. de luns a venres) Para cualquier duda o problema puede ponerse en contacto con el RC Deportivo en accionistas@rcdeportivo.es o llamar al 981 259 500 (de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 h. de lunes a viernes).
Cerrar

Nome do Socio, benvido á túa área privada como Accionista do Real Club Deportivo de La Coruña SAD.

Nombre del Socio, bienvenido a tu área privada como Accionista del Real Club Deportivo de La Coruña SAD.

A seguir mostrámosche os datos que, como accionista do Deportivo, figuran nos nosos rexistros. Ofrecémosche a posibilidade de actualizar os que variasen desde a túa inscrición como propietario do Dépor.

A continuación te mostramos los datos que, como accionista del Deportivo, figuran en nuestros registros. Te ofrecemos la posibilidad de actualizar los que hayan variado desde tu inscripción como propietario del Dépor.

Actualiza os teus datos para que poidamos mellorar as comunicacións e poidamos ofrecerche mellores servizos e produtos.

Actualiza tus datos para que podamos mejorar las comunicaciones y podamos ofrecerte mejores servicios y productos.

Es titular de accións do Real Club Deportivo.

Eres titular de acciones del Real Club Deportivo.Acepta publicidad

Ver política de privacidade de datos Ver política de privacidad de datos
ÉTEU
ÉMEU
ÉNOSO
ÉTEU
ÉMEU
ÉNOSO
ÉTEU
ÉMEU
ÉNOSO
ÉNOSO

Transmisión de accións de accionistas falecidos

Transmisión de acciones de accionistas fallecidos

Consulta o procedemento para a transmisión de accións de accionistas falecidos

Consulta el procedimiento para la transmisión de acciones de accionistas fallecidos

Descargar documento PDF
Ver política de privacidade de datos Ver política de privacidad de datos