ÉTEU

Ampliación de capital Real Club Deportivo

Porque o Dépor forma parte da túa vida, porque podes ser o seu dono para toda a vida, porque agora tes unha oportunidade das que se presentan poucas veces na vida de mostrar novamente o teu compromiso co Club: compra accións do RC Deportivo. O teu compromiso é vital!

Porque el Dépor forma parte de tu vida, porque puedes ser su dueño para toda la vida, porque ahora tienes una oportunidad de las que se presentan pocas veces en la vida de mostrar nuevamente tu compromiso con el Club: compra acciones del RC Deportivo. ¡Tu compromiso es vital!

Xa son accionista

Ya soy accionistaQuero ser accionista eQuiero ser accionista y son socio


Si algo hace especial al Deportivo es que sigue siendo una sociedad que pertenece a sus aficionados. Es un Club de todos. Tiene 23.000 dueños orgullosos de serlo. Y seguro que contigo y todos los deportivistas de tu entorno, cuando se cierre la Ampliación seremos muchos más. ¡Participa! ¡É Teu!

Se algo fai especial ao Deportivo é que segue sendo unha sociedade que pertence aos seus afeccionados. É un Club de todos. Ten 23.000 donos orgullosos de selo. E seguro que contigo e todos os deportivistas do teu contorno, cando se peche a Ampliación seremos moitos máis. Participa! É Teu!

Para calquera dúbida ou problema póñase en contacto con accionistas@canaldeportivo.com Para cualquier duda o problema ponerse en contacto con accionistas@canaldeportivo.com Ver política de privacidade de datos Ver política de privacidad de datos
Cerrar

Nome do Socio, benvido á túa área privada como Accionista do Real Club Deportivo de La Coruña SAD.

Nombre del Socio, bienvenido a tu área privada como Accionista del Real Club Deportivo de La Coruña SAD.

A seguir mostrámosche os datos que, como accionista do Deportivo, figuran nos nosos rexistros. Ofrecémosche a posibilidade de actualizar os que variasen desde a túa inscrición como propietario do Dépor. Tamén podes participar na Ampliación de Capital da Sociedade, adquirindo directamente, desde aquí, tantas accións como desexares dentro das marxes previstas para cada unha das fases da Ampliación.

A continuación te mostramos los datos que, como accionista del Deportivo, figuran en nuestros registros. Te ofrecemos la posibilidad de actualizar los que hayan variado desde tu inscripción como propietario del Dépor. También puedes participar en la Ampliación de Capital de la Sociedad, adquiriendo directamente, desde aquí, tantas acciones como desees dentro de los márgenes previstos para cada una de las fases de la Ampliación.

Actualiza os teus datos para que poidamos mellorar as comunicacións e poidamos ofrecerche mellores servizos e produtos.

Actualiza tus datos para que podamos mejorar las comunicaciones y podamos ofrecerte mejores servicios y productos.

Participa na Ampliación de Capital para seguires presumindo, como cada accionista do Club, de que: O Dépor é teu!

Participa en la Ampliación de Capital para seguir presumiendo, como cada accionista del Club, de que: O Dépor é teu!

Podes descargar aquí o documento con todos os detalles

Puedes descargar aquí el documento con todos los detalles

Compra accións

Compra acciones

Es titular de accións do Real Club Deportivo. Se queres comprar accións escribe o número e preme no botón de pagar con tarxeta.

Eres titular de acciones del Real Club Deportivo. Si quieres comprar acciones, escribe el número y presiona el botón de pagar con tarjeta

Os teus datos:

Tus datosAcepta publicidad

Ver política de privacidade de datos Ver política de privacidad de datos
ÉTEU
ÉMEU
ÉNOSO
ÉTEU
ÉMEU
ÉNOSO
ÉTEU
ÉMEU
ÉNOSO
ÉNOSO

Compra as túas accións agora na parte superior de esta páxina, ou de xeito presencial na Oficina de Atención ao Deportivista (Estadio de Riazor, Avenida de La Habana s/n). Horario de luns a venres de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas.

Compra tus acciones ahora en la parte superior de esta página, o de manera presencial en la Oficina de Atención al Deportivista (Estadio de Riazor, Avenida de la Habana s/n). Horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas.

A distancia, tamén podes realizar un ingreso / transferencia na conta corrente: ES55 2080 0000 7630 4019 9039 facendo constar "NIF ou CIF + nome + Ampliación de Capital RCD". Unha vez verificada a operación, os responsables de atención ao accionista poranse en contacto co titular das accións para completar o proceso.

A distancia también puedes realizar un ingreso / transferencia en la cuenta corriente: ES55 2080 0000 7630 4019 9039 haciendo constar "NIF o CIF + nombre + Ampliación de Capital RCD". Una vez verificada la operación, los responsables de atención al accionista se pondrán en contacto con el titular de las acciones para completar el proceso.

Teléfono de información: 981 22 94 10 Correo electrónico: accionistas@canaldeportivo.com

Podes descargar aquí o documento con todos os detalles Puedes descargar aquí el documento con todos los detalles

ABANCA fai máis sinxelo participar na Ampliación de Capital do Real Club Deportivo. Merca as accións NA OFICINA DE ATENCIÓN AO DEPORTIVISTA coa túa TARXETA DE CRÉDITO OU DÉBITO DE ABANCA e financia a compra de xeito instantáneo en 3, 6, 9 ou 12 meses sen xuros (para compras entre 2 e 50 accións. Para compras superiores tamén podes solicitar un crédito 24 horas de ABANCA)

A financiación tamén é posible mercando accións vía telefónica no 981 22 94 10

ABANCA hace más sencillo participar en la Ampliación de Capital del Real Club Deportivo. Compra las acciones en la OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPORTIVISTA con tu TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO DE ABANCA y financia la compra de manera instantánea en 3, 6, 9 o 12 meses SIN INTERESES (para compras entre 2 y 50 acciones. Para compras superiores también puedes solicitar un crédito 24 horas de ABANCA).

La financiación también es posible comprando acciones vía telefónica en el 981 22 94 10

#eteu
FASE 1

Destinatarios:Actuais accionistas do Real Club Deportivo

Destinatarios:Actuales accionistas del Real Club Deportivo

Tope de accións por accionista: O mesmo número das que posúa a 1 de xaneiro

Tope de acciones por accionista: El mismo número de las que posea a 1 de enero

Do 1 de xaneiro de 2015 ao 31 de maio de 2015
Del 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2015
FASE 2

Destinatarios:Actuais accionistas do Real Club Deportivo

Destinatarios:Actuales accionistas del Real Club Deportivo

Tope de accións por accionista:1.500 (90.150 €)

Tope de acciones por accionista:1.500 (90.150 €)

Do 1 de xuño de 2015 ao 31 de outubro de 2015
Del 1 de junio de 2015 al 31 de octubre de 2015
FASE 3

Destinatarios:Socios actuais do Real Club Deportivo que queiran converterse tamén en accionistas

Destinatarios:Abonados actuales del Real Club Deportivo que quieran convertirse también en accionistas

Tope de accións por accionista:1.500 (90.150 €)

Tope de acciones por accionista:1.500 (90.150 €)

Do 1 de novembro de 2015 ao 31 de marzo de 2016
Del 1 de noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016
FASE 4

Destinatarios:Patrocinadores, provedores e empresas colaboradoras do Real Club Deportivo

Destinatarios:Patrocinadores, proveedores y empresas colaboradoras del Real Club Deportivo

Tope de accións por accionista:1.500 (90.150 €)

Tope de acciones por accionista:1.500 (90.150 €)

Do 1 de abril de 2016 ao 31 de agosto de 2016
Del 1 de abril de 2016 al 31 de agosto de 2016
FASE 5

Destinatarios:Deportivistas, fase libre

Destinatarios:Deportivistas, fase libre

Tope de accións por accionista:1.500 (90.150 €)

Tope de acciones por accionista:1.500 (90.150 €)

Do 1 de setembro de 2016 ao 31 de xaneiro de 2017
Del 1 de septiembre de 2016 al 31 de enero de 2017

Transmisión de accións de accionistas falecidos

Transmisión de acciones de accionistas fallecidos

Consulta o procedemento para a transmisión de accións de accionistas falecidos

Consulta el procedimiento para la transmisión de acciones de accionistas fallecidos

Descargar documento PDF